SEAT Ibiza Private Lease

Beloningsbeleid

VVS Verzekeren maakt onderdeel uit van Volkswagen Pon Financial Services. Binnen Volkswagen Pon Financial Services wordt één beloningsbeleid gevoerd, dat van toepassing is op alle aan Volkswagen Pon Financial Services gelieerde ondernemingen.

Volkswagen Pon Financial Services wil een werkgever zijn die haar werknemers op gepaste wijze beloont voor de getoonde inzet en daarmee behaalde resultaten. Tegelijkertijd dient te worden voorkomen dat de niet (voldoende) presterende werknemers beloond worden voor falen of het overtreden van wet- en regelgeving. Het beloningsbeleid geeft de kaders weer waarbinnen de criteria voor het toekennen van de beloning van werknemers dienen te vallen.

De beloning van een aantal van onze werknemers omvat ook een variabele beloning. De variabel beloning bedraagt maximaal 27% van de vaste beloning. De uitkering van de variabele beloning is afhankelijk van de resultaten van de gehele onderneming en de individuele prestaties van de werknemer. Individuele prestaties worden bepaald aan de hand van criteria die betrekking hebben op de verrichte werkzaamheden, de persoonlijke ontwikkeling en klantgerichtheid van de werknemer.

Om een juiste en consequente toepassing van dit beleid te garanderen en het beloningsbeleid optimaal in te kunnen zetten als instrument om de zorgvuldige klantbehandeling te bevorderen, wordt het beleid periodiek geëvalueerd en waar nodig gewijzigd.