Flexibele Garageverzekering

Uw autobedrijf is een kapitaalintensieve onderneming die volop in beweging is. Daarbij loopt u als ondernemer onvermijdelijk risico’s. Bijvoorbeeld door ongelukjes en andere onfortuinlijke gebeurtenissen. Een medewerker die schade aanricht aan het voertuig van uw klant. Een testrit van een demonstratievoertuig die eindigt in een aanrijding. Of schade aan een van uw panden door brand. Gebeurtenissen waar u zich eenvoudig voor kunt verzekeren. Merkdealers, universele autobedrijven en autoschadeherstelbedrijven vallen daarom terug op de flexibele Garageverzekering van VVS.

Basis Garageverzekering

De basis van de flexibele Garageverzekering bestaat standaard uit een dekking van de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM) en de bedrijfsaansprakelijkheid AVB.

De WAM dekking is een verplichte verzekering en dekt schade die u met uw motorrijtuig toebrengt aan derden. Deze dekking geldt ook voor uw handelsvoorraad en handelaarskenteken(s). 

 

Bedrijfsaansprakelijkheid

Wij verzekeren u standaard tegen bedrijfsaansprakelijkheid, inclusief een dekking voor schade aan cliëntenobjecten. Met de dekking voor cliëntenobjecten verzekert u alle objecten die uw bedrijf onder zich heeft ter reparatie of voor onderhoud.

Op de Garageverzekering is een no-claimregeling van toepassing. Geen of een gering schadeverloop wordt beloond met extra korting.

 

De basis Garageverzekering op maat uitbouwen.

Geen enkel autobedrijf is hetzelfde, dus ook de risico’s niet. Daarom kunt u met de VVS Flexibele Garageverzekering, afhankelijk van uw specifieke wensen, de basis verzekering modulair uitbouwen om zo uw bedrijfsrisico’s op maat te verzekeren. Uw adviseur helpt u hier graag bij!

Afhankelijk van de samenstelling van uw bedrijf kunt u naast de basis Garageverzekering aanvullende bedrijfsrisico’s verzekeren: 

loading...

Module Collectief Casco

Met Collectief Casco sluit u naast een casco dekking voor de handelsvoorraad ook een casco dekking af voor rijrisico’s. Hierop is zelfs 30% no-claimkorting in verband met schadeverloop mogelijk. Daarbij zijn motorrijtuigen niet ouder dan 84 maanden casco verzekerd en motorrijtuigen niet ouder dan 180 maanden beperkt casco verzekerd. Onder motorrijtuigen vallen motorrijtuigen van het bedrijf, de directeur/vennoot en denk daarbij ook aan aanhangers (zoals een auto-ambulance) en motorrijtuigen in consignatie. Daarnaast is met deze module ook een proefrit met een motorrijtuig uit de handelsvoorraad verzekerd. Motorvoertuigen met een handelaarskenteken zijn namelijk 180 maanden volledig casco meeverzekerd.

loading...

Module Handelsvoorraad

Met deze verzekering sluit u een cascodekking af voor uw handelsvoorraad. Daarbij zijn motorrijtuigen niet ouder dan 84 maanden casco verzekerd en motorrijtuigen niet ouder dan 180 maanden beperkt casco verzekerd. Daarnaast is met deze module ook een proefrit met een motorrijtuig uit de handelsvoorraad verzekerd. Motorvoertuigen met een handelaarskenteken zijn namelijk 180 maanden volledig casco meeverzekerd.

*Aangezien module Collectief Casco tevens een dekking biedt voor uw handelsvoorraad, kunnen de modules Collectief Casco en Handelsvoorraad niet gezamenlijk worden afgenomen.

loading...

Module Bedrijfsschade

Wanneer door bijvoorbeeld brand uw bedrijf geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen, is de financiële schade vaak groot. Uw inkomsten en winst stagneren terwijl de vaste lasten blijven bestaan. Met de bedrijfsschadeverzekering van VVS bent u verzekerd tegen deze gevolgschade, zodat u zich over de continuïteit van uw bedrijf geen zorgen hoeft te maken. Het verzekerde bedrag is gelijk aan de brutowinst van uw onderneming minus de variabele kosten of nettowinst plus de vaste kosten.

loading...

Module Rechtsbijstand

Met de uitgebreide VVS Rechtsbijstandverzekering ten behoeve van werknemers en bestuurders, bent u niet alleen verzekerd van uitstekende juridische bijstand bij schade, maar ook bij vrijwel alle juridische bedrijfsconflicten. Voor elk soort geschil zijn er gespecialiseerde juristen. Daarnaast biedt deze verzekering u een complete incassodienstverlening

loading...

Module Extra uitgebreide SVI

Naast een SVI dekking van eigen voertuigen biedt deze module ook een SVI dekking aan werknemers tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. SVI is in tegenstelling tot WEGAM een veel uitgebreidere dekking omdat bij deze SVI aansprakelijkheid geen rol speelt. Al is er geen sprake van aansprakelijkheidstelling maar wel schade, dan is er toch in veel gevallen dekking.

loading...

Module Inventaris/Opstal

De Brandverzekering van VVS dekt schade aan uw bedrijfspand, inventaris en andere roerende zaken binnen uw bedrijf. De dekking van deze verzekering omvat schade onder andere ontstaan door brand, inbraak, vandalisme, diefstal, blikseminslag, storm en water. U bent verzekerd van professionele ondersteuning en snelle schadeafwikkeling. Een goede aanvulling op de VVS Brandverzekering voor bedrijven is de VVS Bedrijfsschade verzekering.

loading...

Module Verhuur

Bij standaard garagepolis zijn motorrijtuigen die worden ingezet voor commerciële verhuur uitgesloten van dekking. Echter als u  de VVS flexibele garageverzekering module Collectief Casco afneemt, dan is er een mogelijkheid om verhuur mee te verzekeren. Het moet dan gaan om incidentele verhuur.

loading...

Brochure Garageverzekering

Klik hier om de brochure Garageverzekering te downloaden.

loading...

Contactformulier

Klik hier om contact met VVS op te nemen.
loading...

Module Milieuschadeverzekering

De regelgeving met betrekking tot milieuschade is de laatste jaren sterk gewijzigd, waardoor de ondernemer meestal verplicht is milieuverontreiniging te saneren. De schade hoeft niet altijd direct veroorzaakt te zijn door de ondernemer. Ook zijn de volgende ontwikkelingen belangrijk:

 • De aansprakelijkheidsverzekering biedt in de meeste gevallen geen dekking bij milieuschade;
 • Milieuschade wordt steeds vaker bij brandverzekeringen uitgesloten;
 • Milieuschade blijft niet altijd beperkt tot het eigen terrein;
 • De financiële gevolgen van sanering van verontreiniging kunnen de continuïteit van een bedrijf in gevaar brengen.

Waarvoor biedt deze verzekering dekking? De verzekering dekt in geval van verontreiniging:

 1. onderzoekskosten
 2. de kosten van sanering van de verzekerde locatie en/of locatie van derden
 3. de schade en kosten die het gevolg zijn van de sanering
 4. de zaakschade die het gevolg is van de verontreiniging
 5. kosten van het opruimen en afvoeren van asbest

Waarvoor biedt deze verzekering geen dekking? U bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor:

 • Schade en kosten door luchtverontreiniging;
 • Schade en kosten door aardbeving en overstroming;
 • Schade en kosten door opzet, ernstige mate van schuld en bewuste roekeloosheid.

Een volledige omschrijving van uitsluitingen in dekking kunt u vinden in onze polisvoorwaarden.